Direct naar de inhoud van deze pagina

Interview met Ingrid Wells, directeur van Stichting Welzijn Diemen

Ingrid Wells foto 1

Diemenvoorelkaar is een onderdeel van de Stichting Welzijn Diemen (SWD). Sinds 2017 is Ingrid Wells de directeur van deze stichting. Hoe kijkt zij aan tegen Diemenvoorelkaar en wat ziet zij voor belangrijke ontwikkelingen in het werk van de Stichting Welzijn Diemen?

Diemenvoorelkaar.nl is dé website in Diemen voor hulpvragers, hulpaanbieders en voor het opdoen van nieuwe sociale contacten. De doelstelling is het bieden van een laagdrempelig platform voor vraag en aanbod in Diemen, waardoor actief burgerschap en zelfredzaamheid worden gestimuleerd. Ingrid Wells is daar enthousiast over: "Het is een goede zaak dat vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar komen. Ik vind het belangrijk dat we daarbij letten op een verantwoord en veilig gebruik.

Het is bijzonder dat in Diemen voor bepaalde diensten het aanbod groter is dan de vraag. Meer bekendheid voor mensen die hulp nodig hebben is dan ook belangrijk. We willen de website meer bekendheid geven, met name in de nieuwe wijken de Sniep en Holland Park. De ontmoetingsbijeenkomsten vind ik een prima manier om mensen bij elkaar te brengen voor de uitwisseling van vraag en aanbod. Bij die bijeenkomsten gaat het over klusjes in en om het huis en over sociale contacten."

Naast Diemenvoorelkaar.nl wijst Ingrid op de Buurthulpdienst van Diemenvoorelkaar die bedoeld is voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. De Buurthulpdienst beschikt over een hechte groep van vaste vrijwilligers voor de ondersteuning van de doelgroep. Er worden ook activiteiten georganiseerd voor de abonnees, zodat zij elkaar kunnen ontmoeten en een sociaal netwerk kunnen opbouwen.

Stichting Welzijn Diemen
Voordat Ingrid Wells in 2017 directeur werd van de SWD, is zij 5 jaar lang bestuurslid geweest van de stichting. Daarvoor was ze als directeur/ manager werkzaam bij grotere organisaties zoals de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening in Zaanstad en Purmerend, Bureau Jeugdzorg en een welzijnsorganisatie in Amsterdam Zuidoost. Ze is in 1995 in Diemen-Noord komen wonen en kende Diemen dus al goed.

In vergelijking met haar vorige werkkringen is de SWD een kleine organisatie. Een kleine organisatie heeft als voordeel dat je als directeur dichter op de uitvoering en de mensen zit en dat ligt haar wel. Er zijn weinig specialismen, de organisatie vraagt eigenlijk meer om 'alleskunners'. Zo heeft Ingrid Wells bijvoorbeeld geen secretaresse en er is ook geen financieel directeur.

Bij de SWD werken 19 medewerkers, veelal parttime. Zelf werkt ze ook parttime. Er zijn 75 (!) vrijwilligers aan de stichting verbonden. Er zijn tevens zo'n 20 stagiaires werkzaam bij de stichting, vaak 3e en 4e jaars studenten van de hbo-opleidingen Culturele Maatschappelijke Vorming, de pedagogische academie en Toegepaste Psychologie.

Ontwikkelingen bij de Stichting Welzijn Diemen
a. Het Huis van de Buurt 't Kruidvat in Diemen-Zuid is een groot succes. Daarom worden er momenteel plannen uitgewerkt voor een 2e Huis van de Buurt in wijkcentrum het Noorderlicht in Diemen-Noord.

b. De Verbinding, het voormalige gebouwtje van de postduivenvereniging op het van Markenplantsoen, raakt steeds meer bekend bij de inwoners. Zo worden activiteiten als de peuterinloop en peuterdans georganiseerd. De buurtsportcoaches maken er met de wandelgroepen gebruik van en er worden filmavonden georganiseerd. Het huren van de ruimte voor activiteiten voor bewoners is mogelijk.

c. Het team van Buurtsportcoaches die nu al meer dan 100 mensen per week bereiken, zal worden uitgebreid.

d. Met ingang van 2019 worden voor alle basisscholen in Diemen naschoolse activiteiten op het gebied van kunst en cultuur georganiseerd. Ter afsluiting van het programma vindt een grote eindshow in theater de Omval plaats.